Τα ζουζουνια χριστουγεννα

Για πρώτη φορά με απόφαση εποπτεύοντος Υπουργείου Διοικητικού Συμβουλίου Ε εγκρίθηκε η φιλοξενία ιδιωτικές κατασκηνώσεις 3.Φ 000 παιδιά δικαιούχων ασφαλισμένων.Κ mkgqij.pw