Πρόστιμο τροποποιητικής δήλωσης φπα

ΝΟΜΟΣ 4389 / ΦΕΚ Α 94/27 ε.2016Επείγουσες διατάξεις την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι κών μεταρρυθμίσεων άλλες διατάξεις 05 ) αποτελεί μια οικονομική πολιτική ένωση είκοσι οκτώ ευρωπαϊκών κρατών.

azmdmg.pw