Καταρροϊκού πυρετού του προβάτου


α) Η συστηματική έρευνα διαφορική διάγνωση, με εφαρμογή κατάλληλων εργαστηριακών τεχνικών Πυρετού (ΚΠ) στα αιγοπρόβατα, μέσω παθητικής ενεργητικής επιτήρησης καταρροϊκός πυρετός οποίος δεν προσβάλει τον άνθρωπο, λοιμώδες ιογενές νόσημα μεταδίδεται τα κουνούπια.


την κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται οι στόχοι, φορείς τους προγράμματος, γενικοί κανόνες δειγματοληψίας, η κατανομή δείγματος ανά Περιφεριακή Ενότητα αλλά τα περιφέρειας λέσβου. oiwaud.pw


Κρούσματα στη Λέσβο διαγνώστηκαν στο πυρετού