Φορολογικοι συντελεστες ελβετια


1041/2003 Προτείνεται η διαφοροποίηση των συντελεστών φορολόγησης διανεμόμενων και αδιανέμητων κερδών
oiwaud.pw