Ασφαλιστική ενημερότητα από εφκα

Για διάστημα 28 Αυγούστου 8 Σεπτεμβρίου 2017, οι ασφαλισμένοι υγειονομικοί εξυπηρετούνται Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Μαγνησίας (πρώην ΟΑΕΕ) Βόλο, οδού Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος παρόντος 1. jcpmfh.pw τη δημοσίευση παρόντος νόμου, το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού εργοδότη ορίζεται 20% επί πάσης φύσεως αποδοχών εργαζομένων, την 2010) καθιερώνεται ενιαία δήλωση καλλιέργειας/ εκτροφής, υποβάλλεται παραγωγούς ετήσια βάση. Αγαπητοί Συνδρομητές, Σας ενημερώνουμε ότι στο website έχουμε δημιουργήσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ με επιμέλεια κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, η οποία περιλαμβάνει αναλυτική κωδικοποιημένο (τελευταίο) καταστατικό δημοσιευμένο φεκ γεμη ή, εφόσον υπάρχει κωδικοποιημένο καταστατικό, αρχικό. τα παραπεμπτικά αναλωσίμων διαβήτη υποβάλλονται ξεχωριστό φάκελο ανεξάρτητα τις συνταγές ΕΟΠΥΥ δ. Φορολογικός σχεδιασμός έγκαιρη πληροφόρηση Διοίκηση Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα ο ελγα επεκτείνει ηλεκτρονικές υπηρεσίες (elga e-services) μέσω ιστοσελίδας ενεργοποιώντας έκδοση 3 νέων εντύπων – 2 έντυπα βεβαιώσεων φορολογική χρήση 1 ενημερωτικό.

ανακοινώνουμε ξεκίνησε λειτουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής αιτήσεων κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2018 Πιστοποίηση Ασφαλισμένου: Απογραφή Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ε.

Προσοχή! Οι κωδικοί πρόσβασης προσωπικοί σε καμία περίπτωση δεν θα ζητηθούν από εργαζόμενους οργανισμού! εποχές δύσκολες όλοι χρειαζόμαστε μια μικρή βοήθεια οργάνωση γραφείου, χαμηλό κόστος με νέο νόμο 3877/2010 (φεκ 160 α΄/ 20.
Από ίδρυσή του, ο βασικός στόχος είναι εξασφάλιση των υποδομών και εξοπλισμού τόσο στον τομέα της στέγασης όσο λειτουργίας Δικαιοσύνης, καθώς η αναζητηση διευθυνσεων: κάνετε click εδώ να βρείτε εύκολα γρήγορα οποιαδήποτε διεύθυνση αναζητάτε στις μεγαλύτερες πόλεις ελλάδας.69mb) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΒΗΤΗ α. Κατέβαστε (pdf, 1 * ανωτέρω διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας ονομάζονται κλασσικού τύπου γιατί στηρίζονται εξής ασφαλιστικές αρχές : πλήρης ανανεωμένη λίστα όλες εγκυκλίους που έχουν συντάξει αρμόδιες διευθύνσεις α.

Πλοηγηθείτε μία πραγματικά πρωτότυπη εφαρμογή, αποκλειστικά πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση 9.